top of page

שסק וקהילה 
את סיפורי שסק אפשר לפגוש באירועים שונים: תערוכות, סדנאות, הקראות, מפגשי יוצרים ועוד.
אירועים אלו מזמינים את הקהל הרחב להכיר את הסיפורים, ליצור בהשראת הסיפור ולהציג את התוצרים.
כקהילת קוראים אתם מוזמנים להשתתף באירועים שנקיים.  

גלריית תמונות מהאירועים שהתקיימו ברחבי הארץ 

bottom of page